О временах года

ruseren.png

 

Лето – это самое жаркое и солнечное время года. Ярко светит солнышко, на улице очень тепло. Летние месяцы: июнь, июль, август. Дети катаются на велосипедах, играют во дворе. Летом люди много времени проводят на солнце, загорают. Отдыхают на море.

Первый месяц лета – июнь. В этом месяце самые длинные дни, и короткие ночи. 21 июня наступает день летнего солнцестояния. Вода теплая и дети купаются и плескаются в воде. В июне птицы уже не так много поют, они кормят своих птенцов. Зато поют насекомые: кузнечики, сверчки. Ночью можно увидеть светлячков. Они светятся в темноте.

Затем идет следующий месяц – июль. Это самый жаркий месяц. Днем солнце очень сильно греет. Душно и тихо вокруг. В июле по вечерам бывают грозы. Выбираются маленькие птенцы и учатся летать. В июле есть свои приметы. Например, если утром душно, значит вечером пойдет дождь.

Последний месяц лета – август. Этот месяц уже не такой жаркий, дни незаметно становятся короче, а ночи удлиняется. Самый спокойный и тихий месяц. В августе поспевают фрукты. Люди начинают собирать урожай. Вырастают грибы. Говорят, если муравьи строят большой муравейник, значит зима будет долгая и холодная. А если луна красноватая – это к сильному ветру. Такие приметы в августе.

Реклама

Երևան

Երևան, քաղաք Հայաստանի Հանրապետության արևմուտքում՝ Հրազդան գետի երկու ափերին։ Հանդիսանում է պետության մայրաքաղաքն ու խոշորագույն բնակավայրը, վարչաքաղաքական, տնտեսական կենտրոնը: Համաձայն ՀՀ պաշտոնական տեղեկատվության՝ 2014 թվականի հունվարի մեկի դրությամբ ունի 1.068.000 բնակիչ։

Համաձայն տարածված տեսակետի՝ Երևանը հիմնադրել է Վանի թագավորության արքա Արգիշտի Ա-ն մ.թ.ա. 8-րդ դարում Էրեբունի անվամբ: 2018 թվականին Երևանը կդառնա 2800 տարեկան։ Բնակավայրի տարածքում հայտնաբերվել են ավելի հին քաղաքների ու ավանների ավերակներ, ինչպիսին են ԹեյշեբաինինՇենգավիթը, որոնք ունեն ավելի հին թվագրում: Քաղաքի տեղանվան ծագման հետ կապված կան շատ վարկածներ, մասնավորապես, ըստ ժողովրդական ավանդության, Երևանը կապվում է Նոյի անվան հետ, իբր Նոյն է այդպես կոչել առաջին ջրհեղեղից հետո երևացող ցամաքը: Միջնադարում քաղաքը ընդգրկված է եղել Մեծ ՀայքիԱյրարատ նահանգի Կոտայք գավառի սահմաններում:

Երևանն աշխարհի հնագույն քաղաքներից է։ Հնագիտական պեղումներով պարզվել է, որ մարդն այստեղ բնակվել է տասնյակ հազարավոր տարիներ առաջ։ Քաղաքի տարածքում տարբեր ժամանակաշրջաններում առաջացել և զանազան պատճառներով կործանվել են բազմաթիվ բնակավայրեր։ Ժամանակագրական առումով՝ քաղաքի տարածքի հնագույն բնակավայրը Երևանյան կամ Հրազդանյան քարայրն է (Երևանյան լճի մոտ՝ Հրազդան գետի ձախ ափին), որի հնագույն, ստորին շերտը (4-5 մշակութային շերտ) թվագրվում է մուստերյան շրջանով (10-3,5 հազարամյակ առաջ)։ Որպես հին բնակավայր հայտնի է նաև Շենգավիթը. այստեղ մարդիկ բնակություն են հաստատել 5-6 հազար տարի առաջ:

Հայ մատենագիրները Երևանի անվան ծագումը երկար ժամանակ կապել են Նոյյան տապանի աստվածաշնչյան ավանդության հետ. իբրև երբ Նոյի տապանը կանգ է առել Արարատի գագաթին, Նոյը, ջրհեղեղից հետո տեսնելով առաջին ցամաքը, որն ապագա Երևանի կառուցման վայրն էր, գոչել է՝ երևա՜ց (այստեղից էլ՝ «Երևան» անվանումը)։

Առավել տարածված է այն տեսակետը, որ «Երևան» անունը կապված է Էրեբունի բերդաքաղաքի անվան հետ։ Սակայն կան նաև այլ տեսակետներ. դրանցից մեկի համաձայն՝ հիմնադրված նոր բնակավայրի անվանակոչման համար Արգիշտի Ա-ն կամ օգտագործել է տարածքում եղած ու նրան հայտնի հնագույն այլ բնակավայրի անուն, կամ կոչել է «երի» կամ «արի» ցեղի (երկրի) անունով։ Հայկական լեռնաշխարհից ու շրջակա տարածքներից հեռացած հնդեվրոպացիների նախնիները՝ արիական ցեղերը, հիշում են իրենց՝ արի ցեղին պատկանելու փաստը և գրավոր աղբյուրներում նշում են այդ մասին (հնդկական վեդաներ, իրանական «Ավեստա», պարսից շահ Դարեհ Ա Աքեմենյանի Բեհիսթունի արձանագրություն)։ Երևանը կոչվել է նաև Այրիվան, Էրիվան, Րևան և այլ անուններով:

 

Christmas

The 25th of December is Christmas Day. People in Great Britain love this holiday very much. It is their favourite holiday. They buy presents for their family, they send Christmas cards to their relatives and friends. They decorate the Christmas tree. It is bright and beautiful. They put their presents under the tree. Children put their stockings on the chair or near their beds. At night Santa Claus comes and puts their presents in their stockings. The English like to be with their family at Christmas. They gather together to celebrate it. They eat Christmas pudding or Christmas cake. They have fun. All the English are very happy that day.

Armenians celebrate Christmas on the 6th of January. They like to gather togetheron the 31st of December to see the New Year in.

Winter

The winter months are: December, January and February. It is very cold in winter. It snows in winter. Children usually go to the yard and play snowballs and make a snowman. People celebrate the New Year in winter. They wear warm clothes: coats, boots, mittens, hats, jumpers. I also like winter because I can ski or sledge on the ice or skate with my friends and have a lot of fun. The 25th of December is Christmas Day. People in Great Britain love this holiday very much. It is their favourite holiday. They buy presents for their family, they send Christmas cards to their relatives and friends. They decorate the Christmas tree. It is bright and beautiful. They put their presents under the tree. Children put their stockings on the chair or near their beds. At night Santa Claus comes and puts their presents in their stockings. The English like to be with their family at Christmas. They gather together to celebrate it. They eat Christmas pudding or Christmas cake. All the English are very happy that day.

Armenians celebrate Christmas on the 6th of January. They like to gather together on the 31st of December to see the New Year in.

The Children In The Forest

Two children, a brother and a sister are going to school. There is a forest on their way to school. It is very hot on the road; it is very pleasant in the forest. Suddenly the boy says to his sister: «We have much time, let us go to the forest and play there».

The girl wants to go into the forest too. So they put their books on the grass and go into the forest. They see a squirrel. The boy says:

«Little squirrel, come and play with us”.

«I have no time”, says the squirrel. “I must get nuts. I must get ready for the winter. I cannot play with you.”

Then the children see a bee. The boy says:

“Little bee, come and play with us”.

“I have no time”, says the bee. “I must make honey. I cannot play with you.”

“Can you play with us?” they ask the ant.

“No,” says the ant. “I have no time. I must make a house”. It has a long piece of grass in its mouth.

The dove says: “ I cannot play with you. I have no time. I am making a nest for my babies.”

Nobody wants to play with the children.

So they go to the river. They say to the river,”You don’t work. You come and play with us”.

But the river says: “Do you think that I do not work? I work all day. I give water to the fields. I give water to the flowers. I give water to the squirrel, to the bee, to the ant, to the dove and to girls and boys like you. Go away. You go to school.”

The children are ashamed. They go to school. They are late, but they begin working hard at their lessons.

On the way home after school, they go into the forest again.

The squirrel says to the children:

“Work is over. School is over. Let us play now.”

The bee says,”Work is over. School is over. Come and play with me now.”

ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻԻ ՀԵՔԻԱԹԸ

Լինում է չի լինում մի ընտանիք է լինում, այդ ընտանիքը ապրում է Սեբաստիա քաղաքում: Կնոջ անունը Շահրիստան էր, ամուսնու անունը` Պետրոս: Նրանք ունեցան մի զավակ, անունը` Մանուկ:

Պետրոսն ու Շահրիստանը շատ էին սիրում իրենց երեխային: Երբ Մանուկը մի քիչ մեծացավ, ծնողները նրան ընդունեցին  մի շատ լավ դպրոց: Մանուկն այնտեղ սովորում էր ինչպես վաճառական դառնալ ու առևտուր անել: Բայց Մանուկը երազում էր քահանա դառնալ:

 

Ու մի օր, Մանուկն ու  իր ընկերը որոշեցին փախչել դպրոցից: Նրանք փախան լեռները: Լեռներում նրանք սկսեցին ապրել մարդկանցից հեռու: Բայց Մանուկի ծնողները շատ էին անհանգստանում նրա համար: Նրանք ամենուր փնտրում էին Մանուկին: Հետո մի օր, փնտրելուց հետո Մանուկի ծնողները գտան նրան ու նրա ընկերոջը բերեցին նրանց տուն:

 

Մի բարի վանական իմացավ նրա մասին ու գնաց Մանուկի տուն ասաց, որ Մանուկը կարող է գալ իր վանք ու այնտեղ աշխատել: Բայց Մանուկի ծնողները չհամաձայնեցին ու թույլ չտվեցին Մանուկին գնալ վանք:

Մի օր Մանուկը գնաց հարևանի տուն ու այնտեղ հանդիպեց Մանուկին: Մանուկին շատ դուր եկան վանականի պատմած պատմությունները ու Մանուկը սկսեց ամեն օր գնալ հարևանի տուն, որպեսզի լսի վանականի պատմությունները:

Մանուկն ամեն օր խնդրում էր իր ծնողներին, որ նրանք թույլ տան իրեն դառնալ վանական: Նա չէր տխրում, նա շարունակում էր ամեն օր խնդրել, մինչև մի օր նրա ծնողները համաձայնեցին ու թույլ տվեցին Մանուկին դառնալ վանական: Մանուկը շատ ուրախացավ: Նա հենց դարձավ վանական, դարձրեց իր անունը Մխիթար:

Վանքում Մխիթարն իմացավ, որ Հռոմ քաղաքում “լույս” կա: Մխիթարը որոշեց, որ նա պետք է գնա Հռոմ ու այնտեղից բերի “Լույսը” իր ընկերների, բարեկամների ու բոլորի համար:

Բայց ճանապարհին Մխիթարը հիվանդացավ ու Հռոմ չհասավ, այլ մնաց կես ճանապարհին` Հալեպ անունով քաղաքում: Իսկ երբ ապաքինվեց ու ուզեցավ իր ուղին շարունակել, չար վանականները, որոնք չէին ուզում, որ Մխիթարը “լույս” բերի, թույլ չտվեցին նրան գնալ Հռոմ, ու Մխիթարը ստիպված հետ վերադարձավ Սեբաստիա:

Բայց Մխիթարը կրկին չընկճվեց ու չտխրեց: Նա գնաց մեկ ուրիշ  քաղաք` Կոնստանտնապոլիս, այնտեղ հավաքեց իր ընկերներին` այնպիսի մարդկանց, որոնք նույնպես ուզում էին “լույս” տալ իրենց քաղաքին  ու ստեղծեց Մխիթարյան միաբանությունը:

Սակայն այդ քաղաքում ապրում էր չար, անպետք ու դաժան Սուլթանը, նա իմացավ Մխիթարի մասին, բամբասկոտ պալատականները պատմեցին Սուլթանին, որ Մխիթարն ուզում է “լույսը” տալ մարդկանց: Չար Սուլթանն ուղարկեց իր զինվորներին, որպեսզի նրանք բռնեն Մխթարին ու բանտ նետեցնեն: Մխիթարն իմացավ դրա մասին ու փախավ Կոնստանտնապոլսից: Նա իր ընկերների հետ փախան Վենետիկ ու այնտեղ ստեղծեց իր միաբանությունը: Վենետիկի թագավորը բարի էր ու չէր վախենում “լույսից”, դրա համար նա Մխիթարին տվեց մի մեծ կալվածք Սուրբ Ղազար կղզում, ու Մխիթարը տեղափոխեց իր միաբանությունը Սուրբ Ղազար կղզի, որտեղ նա ապրում էր իր ընկերների հետ երկար ու երջանիկ: Մխիթարը կառուցեց մի հիասքանչ եկեղեցին այնտեղ, որտեղ նա և իր ընկերները գրում էին գրքեր, թարգմանում ու տպագրում էին ուրիշ գրեքեր ու այդ գրքերի միջոցով “լույս” էին տարածում մարդկանց:

 

 

 

Our school

I want to speak about our school. I study at the Southern School of «Mkhitar Sebastatsi» Educomplex. I like my school very much. Our classrooms are very light because there are no walls in our school. We have joyful days here. After classes, we can ride bikes. When the weather is fine we play different outdoor games. We have a lot of plants in our school and we water them every day. We also have a big dog. Its name is Arjuk. All the children in our school love Arjuk. Arjuk has got a small doghouse behind the school. It is all the children’s duty to feed Arjuk every day. In summer we have an outdoor swimming-pool where we swim after classes. We have a lot of fruit trees around our school. Sometimes when the weather is fine we do our lessons outside, under the trees. We do different subjects at school: Armenian, Russian, English, Maths, Nature Study, Technology and PE. I like all the subjects, but most of all I like english. because it is very interesting. This is all about our school.

Учебный комплекс «Мхитар Себастаци»

Я хочу поговорить о нашей школе. Я учусь в Южной школе учебного комплекса «Мхитар Себастаци». Я очень люблю свою школу. Наши классы очень светлые,  потому что в нашей школе нет стен.

У нас бывают весёлые дни. После уроков мы можем кататься на велосипеде. Во дворе мы играем в разные игры. У нас в школе есть много растений и мы каждый день поливаем их. У нас так же есть большая собака. Кличка собаки Медвежонок. Все дети школы любят Медвежонка. У Медвежонка есть маленький домик за школой. Обязанность всех детей в школе каждый день кормить Медвежонка. Летом у нас есть открытый бассейн, в котором мы плаваем. Вокруг школы много фруктовых деревьев. Иногда, погода бывает тёплой, мы делаем наши уроки во дворе под деревьями.

Мы проходим разные уроки: армянский язык, русский язык, английский язык, математику, естествознание, технологию и физкультуру. Я люблю все предметы, но больше всего я люблю выборочный урок журналистика, потому что он интересный. Столько о нашей школе.

 

 

Պիպի

13.Պիպին ինչու չի գնում դպրոց-որովհետև նա չի ուզում:

14.Պիպին վախենում է ոստիկաններից-ոչ նա չի վախենում ոստիկաններից:

15.Պիպին մաքրասեր էր թե ոչ-այո: